Onstaan van de stichting

In 2011 hebben Gerwin en Chantal Kroezen 8 maanden in Kenia gewoond voor de adoptieprocedure van hun jongste zoon. Tijdens deze procedure hebben zij zich sterk ingezet voor een aantal doelen. Zo kwamen ze wekelijks bij straatvrouwen en straatkinderen. Daar heeft God hun laten zien wat naaste liefde is en dat je met kleine middelen levens kunt veranderen. Ook kwamen ze wekelijks in Kibera. Kibera is één van Afrika grootste sloppenwijk en nu een van de werkgebieden van stichting Sadiki. De ogen van Gerwin en Chantal werden geopend en na hun vertrek konden zij dit niet achter hen laten. Daarom hebben Gerwin en Chantal Stichting Sadiki eind 2011 opgericht.

Sadiki betekent in het swahili; om in te geloven! 

Missie, Visie & Doel

Onze Missie

Stichting Sadiki  is een christelijke organisatie die zich inzet om een kansrijke toekomst voor kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia te bevorderen.

Onze Visie

Stichting Sadiki ziet hulpverlening als onlosmakelijk onderdeel van de verspreiding van het evangelie. Daarom stimuleren we de zelfredzaamheid van de Kenianen door hen te ondersteunen bij het opzetten van kleine, zelfstandige projecten.

Ons Doel

Door middel van verschillende projecten willen wij verandering en vooral verbetering brengen in het leven van de vele kwetsbare kinderen en gezinnen in Kenia.

  • Het leven start bij een belangrijke basisvoorziening: een sanitaire voorziening. Hiervoor bouwen we samen met de lokale bevolking toiletgebouwen in de sloppenwijken van Kenia.
  • Daarnaast ondersteunen we kinderen met schoolgeld om naar de lagere school te kunnen; door middel van een Kindsponsorings programma.
  • Stichting Sadiki biedt de mogelijkheid aan om een microfinanciering aan ondernemende mensen in Kenia te verstrekken zodat deze mensen een hoopvolle toekomst krijgen. Ons team in Kenia helpt deze jonge ondernemers om hun onderneming tot een succes te brengen.
  • Stichting Sadiki wil jong volwassenen vanuit Nederland de mogelijkheid bieden om iets voor de medemens te betekenen, levens op een positieve manier te beïnvloeden en misschien compleet te veranderen. Door het organiseren van een jongerenreis biedt Sadiki, door samen te werken aan een betere wereld, een levens veranderende ervaring voor de deelnemers en de lokale Keniaanse bevolking.
  • Help ons helpen

    Onze hulp in Kenia kan alleen uitgevoerd worden met uw steun. Klein of groot, elke bijdrage is van harte welkom.

    Doneren

Het Team In Nederland

Stichting Sadiki is een actieve organisatie in Nederland en wordt geleid door een onafhankelijk bestuur. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden geheel belangen- en kosteloos en bekostigen iedere vorm van onkosten in belang van de stichting, uitsluitend zelf.

Het bestuur bestaat per 31-12-2017 uit de volgende bestuursleden:

Chantal Kroezen
Chantal KroezenVoorzitter van Stichting Sadiki
Gerwin Kroezen
Gerwin KroezenSecretaris van Stichting Sadiki
Herald Aalderink
Herald AalderinkPenningmeester van Stichting Sadiki

Naast deze drie officiële functies hebben Gerlinde Smit, Inge Hoff, Ramona Schipper en Hanneke Bloem ook toegezegd om tijdens het bestuursoverleg aanwezig te zijn. Zij mogen en kunnen meedenken over alles wat er besproken wordt in het overleg en hebben ook stemrecht.

Daarnaast heeft Stichting Sadiki een actieve groep vrijwilligers. Voor alle vrijwilligers van Stichting Sadiki geldt dat zij geen recht hebben op een beloning en / of onkostenvergoeding.

Het Team In Kenia

Julius is vanaf het begin betrokken bij Stichting Sadiki. In de 8 maanden dat Gerwin en Chantal in Kenia woonden hadden zij wekelijks goed contact met elkaar. Julius is een goede vriend van hen geworden. Nadat Gerwin en Chantal de plannen startten om Stichting Sadiki op te richten hebben ze gelijk Julius gevraagd of hij medewerker wilde worden van de stichting. Julius had op dat moment geen werk en wilde zich graag inzetten voor Sadiki Foundations Kenya.Julius heeft een lerarenopleiding gedaan, tevens is hij journalist. Julius is getrouwd met Eunice en samen hebben ze een zoon, Lovren Sadiki. Julius is in Kibera opgegroeid en ook veel van zijn familie en vrienden wonen in Kibera.

logo SADIKI English

Sadiki Foundations  is opgericht om de doelstellingen van Stichting Sadiki in Kenia te kunnen verwezenlijken. Alle projecten worden uitgevoerd via Sadiki foundations Kenya.

Sadiki Foundations  heeft 1 betaalde medewerker: Julius.

Julius
Julius
Bekijk de Projecten